MS THI2

Chủ tịch và Giám đốc điều hành, cô Nguyễn Đình Thi, vừa là một nhà kinh tế vừa là một luật sư. Sự nhạy bén của bà ở cả hai khu vực đã cung cấp cho Thanh Xuân kinh nghiệm và hướng dẫn trong việc phát triển các lĩnh vực dịch vụ khác nhau mà nó cung cấp.

Phẩm chất lãnh đạo của cô Thi đã giúp cô tổ chức một đội ngũ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp có năng lực để phục vụ khách hàng và khách hàng của công ty. Những giá trị cá nhân của cô luôn được phản ánh theo cách mà Thanh Xuân tiến hành kinh doanh; một cách thẳng thắn và chuyên nghiệp với sự toàn vẹn đi đầu.